Kamini Posa Bef 002

Što su ložišta?

Ložišta su, najjednostavnije rečeno, vatrootporne zatvorene metalne kutije sa staklenim vratima, koje se ugrađuju u kamine. Jedan potpuno zatvoreni sustav sagorijevanja goriva, čija je zadaća zadržati toplinsku energiju.

Prvo ložište izumio je rudar, Joab R. Donaldson, otac četrnaestero djece, tražeći jeftiniji i efikasniji način grijanja. Njegov izum omogućio je zadovoljavajuće grijanje domova mnogim obiteljima lošeg imovinskog statusa.

Klasični kamini otvorenog tipa imaju vrlo nisku energetsku učinkovitost, pa se zavisno od izvora efikasnost takvih kamina procjenjuje na vrlo rastrošnih i neefikasnih 5 do 10%. Moderni zatvoreni kamini u sebi sadrže ložišta čija je primarna funkcija povećanje iskoristivosti toplinske energije, tako da današnji kamini imaju vrlo visoku iskoristivost grijanja, uglavnom od 75 do 88%. Ložišta se uglavnom izrađuju iz sivog lijeva ili čelika na način da sva toplinska energija nastala sagorijevanjem ostane sačuvana unutar kamina. Većina izvedbi ima barem jednu termoizolacijsku staklenu površinu, većinom samočistivu. (To se postiže takozvanim "air wash" sistemom, gdje se čisti zrak usmjerava na unutarnju stranu staklene površine i na taj način spriječava stvaranje naslaga na staklu.) Uloga staklene površine je čisto estetske prirode, kako bi prostor oko kamina imao onu pravu, pomalo romantičnu atmosferu.

Svakim se danom ložišta sve više usavršavaju, "oplemenjuju" različitim dodacima i mogućnostima. Proizvođači danas nude ložišta sa ventilatorima za bolju protočnost zraka, termostatima za kontrolu temperature u prostoriji, itd. (Ti dodaci ovise o tipu goriva koje ložišta koriste.)

Uobičajeni sistem rada funkcionira na slijedeći način: svjež zrak ulazi kroz donje otvore, cirkulira u glavnoj komori gdje se zagrijava, a zatim zagrijani zrak izlazi kroz otvor na vrhu.

Kao gorivo sredstvo za ložišta mogu se koristiti drvo, plin, peleti, ugljen, električna struja i sve popularniji bioetanol.

Ložišta na električnu struju, bioetanol i plin mogu uštedjeti puno vremena i briga. Uzevši u obzir kako je za održavanje vatre potreban materijal, odnosno gorivo sredstvo, nameće se potreba za pravovremenim dobavljanjem istog i prebacivanjem u ložište. Kod grijanja na drvo to može značiti potrebu za cijepanjem drva, sakupljanjem i prijenosom do kuće odnosno prostorije gdje se nalazi kamin. (To i nije tako loše jer usput omogućuje i dobar besplatan fitness). Kod ugljena, morate ga kupiti i dopremiti, paziti da ne zaprljate sebe ili prostoriju... Peleti nešto jednostavnije ali opet morate skladištiti dovoljnu količinu gorjevnog materijala. Uz to, nikako nesmijemo zaboraviti na pripremu vatre, koja traži vremena i pravilan postupak. Na kraju, ložište se mora i očistiti od nakupljenog pepela.

Kod plinskog, električnog i  ložišta na bioetanol, potrebno je samo pritisnuti tipku za uključivanje i vatra se odmah pojavi. Ovisno o modelu ložišta, možete to učiniti i ležeći na trosjedu koristeći daljinski upravljač. Nema brige oko nabavke ogrjevnog materijala, unošenja ili čišćenja. Nedostatak ovih ložišta leži samo u dostupnosti električne energije odnosno plina. Ukoliko nema problema s opskrbom, to je vrlo komforan izbor.

Kamini Posa

Tvrtka Kamini Posa d.o.o. dugi se niz godina bavi izradom otvorenih i zatvorenih kamina, roštilja i krušnih peći. Prije same izrade radimo 3D model budućeg projekta, a klijente savjetujemo, te im preporučujemo najbolje rješenje za njihov prostor.

© 2016 Kamini Posa d.o.o. Sva prava zadržana. Sav sadržaj (tekstovi, slike, video materijali) vlasništvo su Kamini Posa d.o.o. ili partnera koje zastupamo.

Search